• 002.jpg
ติดต่อสอบถาม

ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 8

เลขที่ 353 หมู่ 8 ถนนริมคลองชลประทาน ตำบลดอนแก้ว
อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50180

 

Phone      :   053-112235

FAX          :   053-112234

Website       http://special08.com

ติดต่อสอบถาม

 

 

 

 

 

นายสมชาย ชนันชนะ

ผู้อำนวยการ
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 8
จังหวัดเชียงใหม่

Thai English

25620222bannerbanner2562021201

banner2562021202


 daisyhome
หนังสือเสียงระบบ Daisy
(Audio and full text)
โดย กลุ่มวิจัยและพัฒนาสื่อเทคโนโลยีฯ
สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

Go to top