25611021

นายเอนก ไชยวงค์ ประธานกลุ่มสถานศึกษาสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กลุ่ม 6 และบุคลากร เข้าร่วมงาน พร้อมทั้งจัดซุ้มกาดหมั้ว คัวฮอม โดยภายในงานมีการแสดงความสามารถของของนักเรียนโรงเรียนศรีสังวาลย์ ซอพื้นเมืองร่วมเทิดพระเกียรติสมเด็จย่า พร้อมทั้งขบวนแห่เครื่องราชสักการะ ขบวนฟ้อนจากชมรมลูกเสือชาวบ้าน จ.เชียงใหม่

ozio_gallery_jgallery
Ozio Gallery made with ❤ by turismo.eu/fuerteventura