25611031

ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 8 จังหวัดเชียงใหม่ ได้เปิดให้บริการนิวโรฟีดแบค (Neurofeedback)  รอบที่ 8 ทั้งนี้ได้รับความสนใจ และความร่วมมือจากผู้ปกครองเป็นอย่างดี และกำหนดเปิดให้บริการในวันที่ 31 ตุลาคม 2561