25610925002

ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๘ เข้าร่วมบรรยายและอบรมโครงการขับเคลื่อนระบบกฎ ระเบียบ และแนวทางการให้บริการสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา ระหว่างวันที่ 25-28 กันยายน 2561 ณ โรงแรมเดอะล็อฟท์ รีสอร์ท กรุงเทพมหานคร จัดโดย กลุ่มวิจัยและพัฒนา สื่อเทคโนโลยี อำนวยความสะดวกทางการศึกษา สำหรับคนพิการ

ozio_gallery_jgallery
Ozio Gallery made with ❤ by turismo.eu/fuerteventura