25610922002

การตรวจสุขภาพช่องปากและฟัน โดยนักศึกษาทันตแพทย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยนักศึกษาทันตแพทย์ทำการตรวจสุขภาพฟัน เหงือกและช่องปากของเด็กนักเรียนอย่างละเอียด เพื่อมองหาสัญญาณของโรคและปัญหาอื่นๆ เพื่อให้สุขภาพช่องปากแข็งแรงอยู่เสมอ และป้องกันปัญหาไม่ให้ลุกลามรุนแรงขึ้น

ozio_gallery_jgallery
Ozio Gallery made with ❤ by turismo.eu/fuerteventura