25610925001

ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๘ จังหวัดเชียงใหม่ จัดการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 1 / 2561 โดยมี นายประจวบ กันธิยะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมฯ เพื่อสรุปการดำเนินงานในปี พ.ศ.2560 และวางแผนการดำเนินงานในปีต่อไป

ozio_gallery_jgallery
Ozio Gallery made with ❤ by turismo.eu/fuerteventura