25610908

นายเอนก ไชยวงค์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๘ และบุคลากร เข้าร่วมงาน “สู่ฝันวันเกษียณ” กลุ่มสถานศึกษาสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กลุ่ม ๖ ภาคเหนือ ในวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๑ ณ โรงแรมคุ้มภูคำเชียงใหม่

ozio_gallery_jgallery
Ozio Gallery made with ❤ by turismo.eu/fuerteventura