25610922001

นายเอนก ไชยวงค์ ผู้อำนวยการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 8 และบุคลากร เข้าร่วมงานมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการและเชิดชูเกียรติผู้มีผลงานดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๑ เพื่อเชิดชูเกียรติผู้เกษียณอายุราชการ และผู้มีผลงานดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๑ ในวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๑ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษา ปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

ozio_gallery_jgallery
Ozio Gallery made with ❤ by turismo.eu/fuerteventura