2561081002

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ในวันที่ 10 สิงหาคม 2561 คณะครู บุคลากร ผู้ปกครองและเด็กนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรม โดยมีคำขวัญวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561 ความว่า “เมื่อเรารวมกำลังกันทั้งชาติ ย่อมสามารถช่วยไทยไขปัญหา ผนึกแรงหลอมรวมร่วมปัญญา จักนำพาชาติตนรอดพ้นภัย”

Ozio Gallery made with ❤ by turismo.eu/fuerteventura