2561081001

ในวันที่ 10 สิงหาคม 2561 คณะครู บุคลากร ผู้ปกครอง และเด็กนักเรียน ร่วมกัน ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์ จำนวน 5 รูป ถวายเป็นพระราชกุศล 

ozio_gallery_jgallery
Ozio Gallery made with ❤ by turismo.eu/fuerteventura