25610807

นางปัญญดา กันจินะ หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ ให้การต้อนรับ คณะครูและนักศึกษากิจกรรมบำบัด ชั้นปีที่ 4 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 8 ในวันที่ 8 สิงหาคม 2561

ozio_gallery_jgallery
Ozio Gallery made with ❤ by turismo.eu/fuerteventura