25610806

นายเอนก ไชยวงค์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 8 จังหวัดเชียงใหม่ ได้ให้การต้อนรับ คณะครูและผู้บริหารโรงเรียนรวม สังกัด สพป.กำแพงเพชร เขต2 ศึกษาดูงาน

ประมวลรูปภาพ