25610726

วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 8 จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 ณ บริเวณลานหน้าอาคารสำนักงาน ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 8 จังหวัดเชียงใหม่

ozio_gallery_jgallery
Ozio Gallery made with ❤ by turismo.eu/fuerteventura