25610724

โครงการส่งเสริมฯ ให้มีความรู้ด้านวินัย จรรยาบรรณตามมาตรฐานวิชาชีพ โดย ผอ.พรพัฒน์ ศิริ ให้เกียรติเป็นวิทยากรในการอบรมโครงการส่งเสริมข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความรู้ด้านวินัย จรรยาบรรณตามมาตรฐานวิชาชีพ ณ ห้องประชุมชั้น 2 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 8 ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2561

ozio_gallery_jgallery
Ozio Gallery made with ❤ by turismo.eu/fuerteventura