25610607

ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 8 จังหวัดเชียงใหม่ ได้เปิดให้บริการนิวโรฟีดแบค (Neurofeedback) รอบที่ 7 ทั้งนี้ได้รับความสนใจ และความร่วมมือจากผู้ปกครองเป็นอย่างดี และกำหนดเปิดให้บริการในวันที่ 7 มิถุนายน 2561

ozio_gallery_jgallery
Ozio Gallery made with ❤ by turismo.eu/fuerteventura