2561060502

ในวันที่ 5 มิถุนายน 2561 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 8 จังหวัดเชียงใหม่ จัดการประชุมสรุปผลการดำเนินงาน โครงการพัฒนาระบบการดูแลเด็กที่มีปัญหาการเรียน โดยครู-หมอ-พ่อแม่ ในจังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องประชุม สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์

ozio_gallery_jgallery
Ozio Gallery made with ❤ by turismo.eu/fuerteventura