2561060501

สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดการตรวจสุขภาพเด็กนักเรียนของศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 8 จังหวัดเชียงใหม่ โดยทันตบุคลากรและได้รับการส่งต่อ เพื่อรับการรักษาในรายที่จำเป็น ในวันที่ 5 มิถุนายน 2561 

ozio_gallery_jgallery
Ozio Gallery made with ❤ by turismo.eu/fuerteventura