25610528

ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2561 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 8 ได้จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน วันวิสาขบูชา ซึ่งเป็นวันสำคัญทางศาสนาพุทธ คือเป็นวันที่พระพุทธเจ้า ประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน โดยมีเด็กนักเรียนและบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม ทำบุญใส่บาตร กรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลให้ญาติที่ล่วงลับ และเจ้ากรรมนายเวร ปฏิบัติธรรม ฟังพระธรรมเทศนา

ozio_gallery_jgallery
Ozio Gallery made with ❤ by turismo.eu/fuerteventura