25610425

นายเอนก ไชยวงค์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 8 จังหวัดเชียงใหม่ และบุคลากร เข้าร่วมงานจุ้มสะหลีปี๋ใหม่เมือง สระเกล้าดำหัวผู้อาวุโส กลุ่มสถานศึกษา สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ณ โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ ในวันที่ 25 เมษายน 2561

ozio_gallery_jgallery
Ozio Gallery made with ❤ by turismo.eu/fuerteventura