2561032202

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 8 ได้จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ทัศนศึกษา แหล่งเรียนรู้ ที่อุทยานการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และดาราศาสตร์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา แหล่งเรียนรู้แก่เด็กและเยาวชน มุ่งเสริมสร้างนิสัยรักการอ่านและร่วมนำเสนอกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และนับว่าเป็นห้องสมุดที่มีชีวิตชีวาด้วยหนังสือและกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย ที่ริเริ่มขึ้นเพื่อเป็นแนวการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ให้แก่เด็กเยาวชน

ozio_gallery_jgallery
Ozio Gallery made with ❤ by turismo.eu/fuerteventura