2561032201

วันที่ 22 มีนาคม 2561 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 8 นำบุคลากรและเด็กนักเรียน ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ น้ำพุร้อนแม่ขะจาน ตั้งอยู่ที่ตำบลแม่เจดีย์ใหม่ อ.เวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย น้ำพุร้อนแม่ขะจานเป็นจุดพักรถระหว่างทางจากเชียงใหม่ไปสู่พะเยา

ozio_gallery_jgallery
Ozio Gallery made with ❤ by turismo.eu/fuerteventura