25610220

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 8 ได้เข้าร่วมชมงานนิทรรศการ "มือแทนปากที่พูดไม่ได้ และแทนหูที่ไม่ได้ยิน" นิทรรศการศิลปะเครื่องปั้นดินเผาและภาพถ่ายจากโลกเงียบ "The Art of Clay & Photo From Silent World" ของนักเรียนผู้มีความบกพร่องทางการได้ยิน โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร จังหวัดเชียงใหม่ ณ หลุมโบราณคดี หอประวัติศาสตร์เมืองเชียงใหม่

ozio_gallery_jgallery
Ozio Gallery made with ❤ by turismo.eu/fuerteventura