25610224

เพื่อเปิดโอกาสให้คนพิการและผู้สูงวัยได้แสดงความสามารถ และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างคนในชุมชน เปิดเวทีให้คนพิการและครอบครัวได้มีพื้นที่ในการแสดงความสามารถ รวมทั้งสร้างการมีส่วนร่วมในชุมชน นำไปสู่การเกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างคนพิการและคนปกติ ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 โดยมี ผอ.เอนก ไชยวงค์ คณะครู และเด็กนักเรียน เข้าร่วมงาน และชมนิทรรศการจากหน่วยงานต่างๆ

ozio_gallery_jgallery
Ozio Gallery made with ❤ by turismo.eu/fuerteventura