25610223

คณะครู และนักเรียน ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 8 จังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมกิจกรรมการแสดงภายในงาน โดยได้รับเกียรติจาก ศ.เกียรติคุณ , นพ.เกษม วัฒนชัย องค มนตรี เป็นประธานเปิด , นายพุฒิพงษ์ ศิริมาตย์ รอง ผวจ.เชียงใหม่ กล่าวต้อนรับ นพ.สมัย ศิริทองถาวร รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวรายงาน โดยมีเด็กๆ จากทุกภาคส่วนเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 2,000 คน ณ สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์

ozio_gallery_jgallery
Ozio Gallery made with ❤ by turismo.eu/fuerteventura