25610221

คณะจากศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 1 จังหวัดนครปฐม ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 8 จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 

ozio_gallery_jgallery
Ozio Gallery made with ❤ by turismo.eu/fuerteventura