2561020501

วันจันทร์ ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 นายเอนก ไชยวงค์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 8 จังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์สิทธิ (โครงการคนพิการเข้าถึงสิทธิได้จริง "ปั่นไปไม่ทิ้งกัน สานต่องานที่พ่อทำ" No one left behind) และเป็นวิทยากร เสวนาหัวข้อการส่งเสริมสิทธิและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดเชียงใหม่  ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จังหวัดเชียงใหม่

ozio_gallery_jgallery
Ozio Gallery made with ❤ by turismo.eu/fuerteventura