ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 8 จังหวัดเชียงใหม่ ได้ดำเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับภัยพิบัติและการป้องกันภัยของครู และบุคลากร ระหว่างวันที่ 21 - 22 สิงหาคม 2560  ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารอำนวยการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 8 

ozio_gallery_jgallery
Ozio Gallery made with ❤ by turismo.eu/fuerteventura