ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 8 จังหวัดเชียงใหม่ จัดการประชุมรายงานการเยี่ยมบ้าน และสรุปรายงานผลการดำเนินงาน ของพี่เลี้ยงแต่ละอำเภอ ในจังหวัดเชียงใหม่ ประจำเดือนกรกฎาคม 2560 โดยมี รองผู้อำนวยการ สิทธิชัย โขนงนุช เป็นประธานการประชุม ในวันจันทร์ ที่ 21 สิงหาคม 2560

ozio_gallery_jgallery
Ozio Gallery made with ❤ by turismo.eu/fuerteventura