วันที่ 21 สิงหาคม 2560 นายเอนก ไชยวงค์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 8 จังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดพิธี มอบคูปองเพื่อการศึกษา โรงเรียนจัดการเรียนรวม สำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 โดยมีการชี้แจงเรื่องคูปองเพื่อการศึกษา (แจกคูปองการศึกษา)

ozio_gallery_jgallery
Ozio Gallery made with ❤ by turismo.eu/fuerteventura