ในวันศุกร์ ที่ 18 สิงหาคม 2560 นักศึกษาสาขาวิชากิจกรรมบำบัดจากประเทศมาเลเซีย เข้าสังเกตการฝึกปฏิบัติงาน ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 8 จังหวัดเชียงใหม่

ozio_gallery_jgallery
Ozio Gallery made with ❤ by turismo.eu/fuerteventura