ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 8 จังหวัดเชียงใหม่ จัดงานชี้แจงผู้ปกครองและเด็ก Special Olympics Thailand ในวันศุกร์ ที่  18 สิงหาคม 2560

ozio_gallery_jgallery
Ozio Gallery made with ❤ by turismo.eu/fuerteventura