ยินดีต้อนรับ คณะกรรมการนิเทศ กำกับ ติดตาม การจัดการศึกษา สำหรับคนพิการและผู้ด้อยโอกาสของสถานศึกษา สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กลุ่ม ๖ ในวันพุธ ที่ 16 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารอำนวยการ ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 8 จังหวัดเชียงใหม่

ozio_gallery_jgallery
Ozio Gallery made with ❤ by turismo.eu/fuerteventura