ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 8 และมูลนิธิ Autistic Chiangmai Foundation ได้เปิดให้บริการ Neurofeedback ทั้งนี้ได้รับความสนใจและความร่วมมือจากผู้ปกครองเป็นอย่างดี และกำหนดเปิดให้บริการ Neurofeedback รอบที่ 4 โดยคัดเลือกจากเด็กนักเรียนเก่า จำนวน 35 คนและเด็กนักเรียนใหม่ จำนวน 35 คน รวมทั้งสิ้น 70 คน โดยมีการประชุมผู้กครองเพื่อรับบริการนิวโรฟีดแบ็ค ในวันจันทร์ ที่ 17 กรกฎาคม 2560 ตามกำหนดการ

ozio_gallery_jgallery
Ozio Gallery made with ❤ by turismo.eu/fuerteventura