ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 8 จังหวัดเชียงใหม่ จัดการประชุมรายงานการเยี่ยมบ้าน และสรุปรายงานผลการดำเนินงาน ของพี่เลี้ยงแต่ละอำเภอ ในจังหวัดเชียงใหม่ ประจำเดือนมิถุนายน 2560 โดยมี ผอ.เอนก ไชยวงค์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 8 เป็นประธานการประชุม ในวันอังคาร ที่ 4 กรกฎาคม 2560

ozio_gallery_jgallery
Ozio Gallery made with ❤ by turismo.eu/fuerteventura