ชมรมฟุตบอลธนาคารออมสิน ภาค 8 ร่วมกับ มูลนิธิออมสินเพื่อสังคม ร่วมบริจาคสิ่งของ และเลี้ยงโดนัท พร้อมทั้งจัดกิจกรรมต่างๆ ให้แก่เด็กนักเรียน ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 8 จังหวัดเชียงใหม่ ในวันศุกร์ ที่ 30 มิถุนายน 2560 โดยมี นายเอนก ไชยวงค์ ผู้อำนวยการ ให้การต้อนรับ

ozio_gallery_jgallery
Ozio Gallery made with ❤ by turismo.eu/fuerteventura