ในวันพฤหัสบดี ที่ 29 มิถุนายน 2560 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 8 ได้จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู เพื่อให้นักเรียนได้แสดงความกตัญญูกตเวทิตาต่อครู และสืบสานประเพณีอันดีงาม โดยมีนายเอนก ไชยวงค์ ผู้อำนวยการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 8 และบุคลากร เข้าร่วมพิธี

ozio_gallery_jgallery
Ozio Gallery made with ❤ by turismo.eu/fuerteventura