มหาวิทยาลัยบริคัมยัง เมืองซอลท์เลคซิตี้ รัฐยูท่าห์ จากประเทศสหรัฐอเมริกา ได้เข้ามาเยี่ยมนักศึกษา Miss.Sydnee Higginson ที่ส่งเข้าเป็นอาสาสมัคร ในหน่วยงานศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 8 ในวันที่ 31 มิถุนายน 2560 โดยมี นายสิทธิชัย โขนงนุช รองผู้อำนวยการ ให้การต้อนรับ

ozio_gallery_jgallery
Ozio Gallery made with ❤ by turismo.eu/fuerteventura