ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 8 จังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมงาน ที่บริเวณ ด้านหน้าศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายมนัส ขันใส ปลัดจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานเปิด "ตลาดนัดยิ้มสู้ สินค้าคุณภาพของคนพิการ ครั้งที่ 2" ที่จัดขึ้นโดยมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการและสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อจำหน่ายสินค้าของคนพิการและครอบครัว เช่น อาหาร ของใช้ ผลผลิตทางการเกษตร ซึ่งสินค้าที่นำมาจำหน่ายเป็นสินค้าที่มีคุณภาพ สะอาด และถูกสุขลักษณะ  ในวันที่ 22-23 พฤษภาคม 2560

ozio_gallery_jgallery
Ozio Gallery made with ❤ by turismo.eu/fuerteventura