25600615

การแข่งขันทักษะกลไก และแอร์โรบิคส์ ภาคเหนือ ประจำปี 2560 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 14-15 มิถุนายน 2560 ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 8 จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้มีสถาบันต่างๆ เข้าร่วม 21 สถาบัน จาก 12 จังหวัด โดยมีนักกีฬาพิเศษ 200 กว่าชีวิต ทั้งนี้ไดรับเกียรติจาก นายสิทธิชัย โขนงนุช รองอำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 8 เป็นประธานในพิธิเปิดการแข่งขันในครั้งนี้ และนางภัสรลักษณ์ กัญรัณย์พล หัวหน้าศูนย์ภาคเหนือ กล่าวรายงาน

ozio_gallery_jgallery
Ozio Gallery made with ❤ by turismo.eu/fuerteventura