วันที่ 20 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 น. ผอ.เอนก ไชยวงค์ เป็นวิทยากร การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนประจำปีการจัดการเรียนรวมและกิจกรรมหลัก 5 กิจกรรมของการจัดการเรียนรวม ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมีข้าราชการครู 42 โรงเรียน จำนวน 60 คน เข้าร่วมการประชุม ณ โรงแรมฮอลิเดย์การ์เด้น อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่  ดร.ณัฐกุล รุณผาบ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 เป็นประธานพิธีเปิด 

ozio_gallery_jgallery
Ozio Gallery made with ❤ by turismo.eu/fuerteventura