ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 8 จัดงานเลี้ยงสังสรรค์ แสดงความยินดีแก่ ครูประจง วงค์สวย ย้ายไปปฏิบัติราชการที่ โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร จังหวัดเชียงใหม่, ครูณัฎฐา สวยสด ย้ายไปปฏิบัติราชการที่ รร.ศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ และครูรัชนีวรรณ เร่งประพันธ์ ย้ายไปปฏิบัติราชการที่ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ จังหวัดลำปาง

ozio_gallery_jgallery
Ozio Gallery made with ❤ by turismo.eu/fuerteventura