อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการสัมมนาเพื่อเสริมสร้างกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการสำหรับบุคลากร ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 8 จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 1 - 5 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารสำนักงาน ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 8

ozio_gallery_jgallery
Ozio Gallery made with ❤ by turismo.eu/fuerteventura