นายอเนก ไชยวงค์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 8 จังหวัดเชียงใหม่ และบุคลากรเข้าร่วมงาน “YIMSOO MARKET” งานแสดงสินค้า ซึ่งสามารถเลือกซื้อผลิตภัณฑ์คุณภาพของคนพิการ นำมาจำหน่ายมากกว่า 50 บูธ ภายในนิทรรศการ มีการฝึกอาชีพให้กับคนพิการที่ครบวงจรและยั่งยืน ชิมหลากหลายเมนูเห็ด จิ้งหรีดทอด และผักปลอดสาร การแสดงดนตรี ศิลปินรับเชิญ การประกวดผลิตผล การแข่งขันการแปรรูป

ozio_gallery_jgallery
Ozio Gallery made with ❤ by turismo.eu/fuerteventura