เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนพิการได้แสดงศักยภาพและความสามารถของนักเรียนกลุ่มการศึกษาพิเศษ ประกอบด้วยศูนย์การศึกษาพิเศษทั้ง 8 แห่งในเขตพื้นที่ ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน ลำปาง พะเยา แม่ฮ่องสอน แพร่ และน่าน ในวันที่ 28 เมษายน 2560 ณ อุทยานการค้ากาดสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่

ozio_gallery_jgallery
Ozio Gallery made with ❤ by turismo.eu/fuerteventura