นายเอนก ไชยวงค์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 8 และบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมสระเกล้าดำหัวป๋าเวณีปี๋ใหม่ ประจำปี 2560 กลุ่มสถานศึกษาสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กลุ่ม 6 ในวันที่ 21 เมษายน 2560 ณ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่  เพื่อให้เป็นการสืบสานประเพณี วัฒนธรรมอันดีงามของภาคเหนือ และยังเป็นการแสดงออกถึงความร่วมมือ ความสามัคคีในกลุ่มฯ

ozio_gallery_jgallery
Ozio Gallery made with ❤ by turismo.eu/fuerteventura