โดยมีผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ และหัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ กลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ เครือข่ายที่ 8 เข้าร่วมประชุม ในวันที่ 1 เมษายน 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 2 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 8 จังหวัดเชียงใหม่

ozio_gallery_jgallery
Ozio Gallery made with ❤ by turismo.eu/fuerteventura