นายเอนก ไชยวงค์ ผู็อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 8 จังหวัดเชียงใหม่ ได้เปิดหน่วยบริการอำเภอแม่วาง บ้านเหล่าปาฝาง ตำบลดอนเปา อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ ในวันศุกร์ ที่ 3 มีนาคม 2560 โดยมีนายอำเภอแม่วางให้เกียรติเป็นประธานพิธี

ozio_gallery_jgallery
Ozio Gallery made with ❤ by turismo.eu/fuerteventura