ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 8 จังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมการแสดงในชุดเต้นประกอบเพลงนับเลข 1234 ในงานโครงการรณรงค์พัฒนาการเด็ก เสริมสร้างสุขภาพและกำลังใจผู้พิการ ประจำปี 2559 ในวันศุกร์ ที่ 27 มกราคม 2560 ณ สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ จ.เชียงใหม่

ozio_gallery_jgallery
Ozio Gallery made with ❤ by turismo.eu/fuerteventura