ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 8 จังหวัดเชียงใหม่ ได้เข้าร่วมงานวันคนพิการสากลจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี ๒๕๕๙ ในวันพฤหัสบดี ที่ 19 มกราคม 2560 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ เวลา 11.00 น.

ozio_gallery_jgallery
Ozio Gallery made with ❤ by turismo.eu/fuerteventura