นายเอนก ไชยวงค์ ผู้อำนวยการ ข้าราชการครู และบุคลากร ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 8 เข้าร่วมงานวันครู ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดพิธีพร้อมด้วยนายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ 

ozio_gallery_jgallery
Ozio Gallery made with ❤ by turismo.eu/fuerteventura